Botanika

Botanická skupina studuje arktické rostliny, jejich ekologii a fyziologii.  Zabýváme se zejména těmito směry:

  1. Zkoumáme vegetaci centrální oblasti Svalbardu se zaměřením na rostlinné interakce, ekosystémové služby a odpověď jednotlivých druhů a společenstev na klimatickou změnu (dlouhodobé experimenty s manipulací teploty pomocí skleníčků). 
  2. Sledujeme vliv herbivorů na vegetaci. 
  3. Zajímáme se o vztah funkčních vlastností rostlin k sukcesi na ledovcovém předpolí.
  4. Postupně vytváříme vegetační mapu oblasti Billefjorden.  Zároveň tvoříme databázi funkčních vlastností rostlin Svalbardu s důrazem na ekofyziologické vlastnosti. 
  5. Uvedená témata společně s vlastnostmi půdní fauny a mikroorganismů jsou zahrnuta i v projektu GAČR (17-20839S), který právě řešíme (Spojení funkčních vlastností tří úrovní organismů jako indikátory ekosystémových funkcí v Arktidě). 

Vítáme účast studentů na našich i vlastních projektech.

Nabídky bakalářských, magisterských či diplomových prací se zaměřením na rostliny Arktických oblastí

  1. Rostlinné interakce ve vysoké Arktidě
  2. Změny klimatu a jejich vliv na společenstva arktických rostlin
  3. Sukcesní stádia a morfologické formy druhu Saxifraga oppositifolia
  4. Vliv herbivorů na vegetaci Svalbardu
  5. Souvislosti mezi sněhovou pokrývkou a vegetací na Svalbardu

Kontakt: maca(at)prf.jcu.cz

 

Složení skupiny:Petr Macek, Tomáš Hájek, Alexandra Bernardová

Externí spolupráce: Jitka Klimešová, Petr Sklenář

Kontakt:maca(at)prf.jcu.cz